Výzva Asociace profesionálních klubů ledního hokeje

Představenstvo APK LH požádalo Český hokej o zveřejnění jejich výzvy k zaslání nabídek na výběr generálního partnera ELH pro období 2023-2028. Plný text výzvy je následující:

"Zájmové sdružení právnických osob s názvem Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, IČO: 604 56 892, se sídlem v Praze 9, Libeň, Českomoravská 2420/15, PSČ: 190 00, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 58791 (dále jen "APK LH"), zastoupené panem Ing. Alešem Pavlíkem, prezidentem, a panem JUDr. Prokopem Benešem, viceprezidentem, sděluje, že v současné době je vybírán generální marketingový partner Extraligy ledního hokeje, nejvyšší hokejové soutěže seniorů v České republice (dále jen "ELH"), a to minimálně na 5 let od sezóny ELH 2023/2024.

APK LH proto tímto vyzývá případné zájemce o pozici generálního marketingového partnera ELH, aby nejpozději do 9. března 2021 (včetně) doručili na e-mailovou adresu Jana Brože, advokáta, ev. č. ČAK 12578, broz@ak-szabo.cz nabídku, ideálně v podobě vzorové smlouvy, na základě které by členové APK LH za odměnu v nabídce uvedenou na zájemce dočasně postoupili na minimálně 5 let od sezóny ELH 2023/2024 zájemcem v nabídce popsaná marketingová práva. V nabídce musí být zájemcem potvrzeno, že za podmínek v nabídce uvedených je připraven uzavřít uvedenou smlouvu se všemi členy APK LH.

APK LH zdůrazňuje, že zasláním uvedené nabídky (vzorové smlouvy) nevzniká zájemci vůči APK LH ani vůči jakémukoli členovi APK LH žádné právo, tedy ani právo na uzavření jakékoli smlouvy. Ani APK LH, ani žádnému členovi APK LH tak nevzniká povinnost uzavřít se zájemcem jakoukoli smlouvu. Pro odstranění všech pochybností uvádí APK LH, že tímto není zahájena veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku dle ust. § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), nejde o veřejnou nabídku dle ust. § 1780 a násl. občanského zákoníku a ani nejde o výzvu k podání nabídek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů."


Související články

​Právě dnes před osmi lety – Plzeň získala historický titul!

21. dubna 2013

Potvrdilo se, že v nouzi poznáš přítele, děkuje Rudolf Matějka fanouškům HC Škoda Plzeň

Rozhovor obchodní manažer

Filip Přikryl a David Jiříček se probojovali do finálové trojice v anketě Nováček sezony!

Nováček sezony finále

Na první přípravný kemp před světovým šampionátem byla pozvána i pětice indiánů

Reprezentační kemp

Aktuálně na webu

21. dubna 2013

​Právě dnes před osmi lety – Plzeň získala historický titul!

Malát v U20

Indián Malát po kempu reprezentační dvacítky: Skvělá šance nabrat nové zkušenosti

Reprezentace U18

Širší výběr odlétá do dějiště MS U18, nechybí tři Plzeňáci!